Inschrijving en voorwaarden

Maximale huurlast

Wij vinden het belangrijk dat uw huurlasten verantwoord zijn. Daarom maakt Gebr. Heusschen Beheer BV gebruik van een maximale huurlast berekening.

De maandhuur mag maximaal 25% bedragen van uw maandinkomen minus eventuele financiële verplichtingen. Onder maandinkomen verstaan we de bruto maandinkomsten zonder vakantiegeld en zonder eventuele tijdelijke toeslagen. Onder financiële verplichtingen verstaan we o.a. alimentatie, aflossingen en rente op hypotheken en andere leningen. Tweeverdieners mogen beide inkomsten en financiële verplichtingen bij elkaar optellen.

Voorbeeld: uw bruto maandinkomen bedraagt € 2.200,- en u hebt geen andere financiële verplichtingen. Dan kunt u maximaal € 550,- per maand aan huur besteden.

Inschrijfvoorwaarden

- Is uw maximale huurberekening lager dan € 475,-? Dan kunnen we uw inschrijving niet in
behandeling nemen. Gebr. Heusschen Beheer BV verhuurt vanaf een huurprijsklasse vanaf
€ 475,-.
- Een niet volledig ingevuld inschrijfformulier kan niet in behandeling genomen worden.
- De inschrijving vervalt na 1 jaar gerekend vanaf de datum van inschrijving. Wilt u langer
ingeschreven staan? Neem dan zelf contact op met Gebr. Heusschen Beheer BV via
043 407 2165.
- De door u verstrekte gegevens worden in het huurregister geregistreerd en zullen met strikte
vertrouwelijkheid en voor alleen dit doel worden gebruikt.
- Gebr. Heusschen Beheer BV zal een credit check uitvoeren, voordat een woning aan u wordt
verhuurd.

 

Inschrijfformulier

Zijn de Inschrijfvoorwaarden helder? Vul dan uw gegevens en woonwensen in op ons Inschrijfformulier.

Inschrijven als woningzoekende

U kunt zich bij ons vrijblijvend inschrijven als woningzoekende. Dan nemen wij direct contact met u op als er een huurwoning vrijkomt in Cadier en Keer, Margraten of Eckelrade die voldoet aan uw wensen en mogelijkheden.

Vul uw gegevens en woonwensen in op ons Inschrijfformulier.

woonplein.png